Сумська класична гімназія

Сумської міської ради

ДПА та ЗНО

ДПА

1. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2020 №1/9-677 «Щодо державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році»

 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 № 1210 «Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-do-provedennya-u-2021-roci-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2019 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»

 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/

 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestaciyi-1369

 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту»

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-dokumentiv-pro-zagalnu-serednyu-osvitu

 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15#n15