Сумська класична гімназія

Сумської міської ради

Музей

 

Стенд 1.

Окупація міста Суми тривала з 10 жовтня 1941 року до 2 вересня 1943 року. За роки війни більш ніж 80 % великих підприємств Сум перетворилися на руїни. Найбільшого руйнування зазнали Харківський міст, цехи заводу імені Фрунзе і залізничний вокзал, а також були спалені 128 населених пунктів.

Стенд 2.

За роки війни більше 200 жителів Сумщини були нагороджені званнями Героя Радянського Союзу. Зокрема, Іван Кожедуб, Павло Рибалко, Степан Супрун, Сидір Ковпак.

Ордени на стенді були передані нашій школі Героями Радянського Союзу.

Стенд 3.

Сумщина – край партизанської слави. Партизанський рух на Сумщині очолив Сидір Ковпак. Під його керівництвом вів боротьбу 41 партизанський загін.

Стенд 4.

У післявоєнні роки Сумський край відновлювався і продовжував розвиватися. На стенді ми бачимо газети, опубліковані в 1945 році, які присвячені відновленню нашого міста.

Стенд 5.

Наступний стенд присвячений Афганській війні 1979-1989 років. Афганістан – наш біль, тому що Радянський Союз втратив багато молодих хлопців у цій міжнародній війні. З випускників Класичної гімназії свій інтернаціональний обов’язок виконували Азімов, Шатов і Михайлівський. На жаль, під час військових дій Азімов загинув. У нас залишився його обпалений комсомольський квиток, деякі особисті речі і нагороди.

Стенд 6.

Також не можна не згадати про антитерористичну операцію на сході України. Збройний конфлікт почався в квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей. З моменту початку антитерористичної операції офіційно налічується понад 10 тисяч загиблих, серед них були і випускники Олександрівської гімназії: Атаманюк Роман і Горностаєв Олександр.

Атаманюк Роман – випускник 2007 року, навчався в математичному класі, потім вступив на факультет економіки і менеджменту СумДУ. У кінці літа 2014 добровольцем пішов в АТО. Загинув 28 травня 2015 року поблизу Донецька під час мінометного обстрілу, захищаючи в окопі свого товариша.

Горностаєв Олександр – випускник гімназії 1980 року, служив в армії, працював на машинобудівному заводі. На фронт був покликаний у 2014 році. У 2015 році повернувся додому, а вже в 2016 продовжив нести службу. Загинув 20 червня 2016 року під час обстрілу під Донецьком.

Board 1.

Sumy region was occupied from the 10th of October 1941 to the 2nd of September 1943. More than 80 % of large enterprises were ruined during the war years, for example the Kharkov Bridge and the workshops of The Frunze Plant.

Board 2.

During the Great Patriotic War about 200 inhabitants of Sumy region were awarded the title of Hero of the Soviet Union. In these photos you can see some of them: Ivan Kozhedub, Pavel Rybalko, Semen Suprun, Sidor Kovpak. Ivan Kozhedub was awarded the title of Hero of the Soviet Union 3 times. Semen Suprun was the 1st person, who awarded this title 2 times.

Board 3.

Everybody knows, that Sumy region is the edge of a partisan glory. The partisan movement was headed by Sidor Kovpak. We see some meetings and crusades on the pictures.

Board 4.

After that war Sumy was recovered and continued developing. On this stand we see some newspapers published in 1945. They were dedicated to the restoration of Sumy city.

Board 5.

The next stand is dedicated to the Afghan War 1979-1989. Afghanistan is our pain, because the USSR lost a lot of young people. The graduates of our gymnasia A. Shatov, A. Azimov, V. Mykhaylovsky fulfilled their international duty. Unfortunately A. Azimov died. His burnt Komsomol ticket, some personal things and rewardes remind us of him.

Board 6.

Also it’s impossible to mention about antiterrorist operation on the East of Ukraine. An armed conflict began in April 2014 in Donetsk and Lugansk regions. More than 10 000 people were killed. Among them were graduates of Classical gymnasia: Roman Atamanuk and Alexander Gornostaev. Roman Atamanuk graduated school in 2007. In summer 2014 he went to the front as a volunteer. He died on the 28th of May in 2015. Alexander Gornostaev graduated gymnasia in 1980. He was drafted to the front in 2014. He died on the 20th of June in 2016 in shooting near Donetsk.